Sněmovní tisk 553
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Stav projednávání ke dni: 1. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 553/0 dne 18. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 905).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 553/3, který byl rozeslán 4. 3. 2020 v 15:54.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 553/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 16. 4. 2020 16:06.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4477Josef Kott16701-25302.docx (21 KB)3. 3. 2020 v 09:41:40


Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, přibližování legislativy, rostlinná výroba, rozmnožování rostlin, sadba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)