Sněmovní tisk 537
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 6. 2019 jako tisk 537/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 973).Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, dohled nad trhem, finanční trh, kapitálový trh, správní dohled, zpráva o činnostiISP (příhlásit)