Sněmovní tisk 529
Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony

Stav projednávání ke dni: 3. dubna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 529/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 876).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Další projednávání možné od 12. 4. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 45. schůze (od 21. dubna 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4313František Navrkal16537-25064.docx (15 KB)3. 2. 2020 v 16:59:50
4513Jan Farský16737-25361.docx (20 KB)6. 3. 2020 v 12:29:38


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlamentní volby, předčasné volby, regionální volby, rozdělení na volební kraje, rozpuštění parlamentu, volební právo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)