Sněmovní tisk 498
Novela z. - transplantační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Richterová O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 498/0 dne 4. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0498.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2019 jako tisk 498/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 565/19, PID ALBSBCVFFHTW.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: bioetika, obchod s orgány, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)498/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník498/0


ISP (příhlásit)