Sněmovní tisk 453
Novela z. - trestní zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 20. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 453/0 dne 3. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 638).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/3 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 28. 7. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3368Zuzana Ožanová15592-23458.docx (23 KB)13. 9. 2019 v 14:27:44
3712Helena Válková15936-24049.docx (19 KB)18. 11. 2019 v 16:07:59


Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, pokuta, trestní řízení, trestní sankce, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)