Sněmovní tisk 426
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 3. 2019 jako tisk 426/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Zpravodajem určen Jan Lipavský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 16. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 426/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 779).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 14. 3. 2019 jako senátní tisk 52/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 3. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 52/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, letecká doprava, pozemní doprava, vojenská spolupráce, vojska v zahraničí, vstup cizincůISP (příhlásit)