Sněmovní tisk 386
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 29. 1. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 1. 2019 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 556).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 123, usnesení č. 1293).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 1. 2019 jako senátní tisk 37/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, dohoda o spolupráci, Evropská unie, mezinárodní dohoda, SingapurISP (příhlásit)