Sněmovní tisk 317
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 26. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Hana Aulická Jírovcová, Daniel Pawlas, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0317.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda 4. 12. 2018 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 28. 5. 2019 na 30. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 3. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 834).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Další projednávání možné od 22. 2. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3965Karel Krejza16189-24403.docx (22 KB)4. 12. 2019 v 09:14:48
3966Karel Krejza16190-24404.docx (19 KB)4. 12. 2019 v 09:16:06


Deskriptory EUROVOCu: dovolená na zotavenou, pracovní právo, předmět podnikání, rovné zacházení, zákoník práce, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)