Sněmovní tisk 317
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 28. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Hana Aulická Jírovcová, Daniel Pawlas, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0317.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda 4. 12. 2018 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 28. 5. 2019 na 30. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 3. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 834).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 317/3, který byl rozeslán 10. 3. 2020 v 16:06.

 • G

Další projednávání možné od 16. 4. 2020 14:55, po 10. 4. 2020 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3965Karel Krejza16189-24403.docx (22 KB)4. 12. 2019 v 09:14:48
3966Karel Krejza16190-24404.docx (19 KB)4. 12. 2019 v 09:16:06


Deskriptory EUROVOCu: dovolená na zotavenou, pracovní právo, předmět podnikání, rovné zacházení, zákoník práce, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)