Sněmovní tisk 298
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 8. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 474).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 298/3, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 10:47.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 298/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 928, usnesení č. 657).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 106, dokument 106/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2019 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 106/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 7. 2019 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 106/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 7. 2019 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 206).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 210/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2459Pavel Juříček14683-21860.docx (14 KB) / PDF (249 KB, 2 strany) 26. 3. 2019 v 09:06:25
2518Jiří Kohoutek14742-21948.docx (16 KB) / PDF (230 KB, 1 strana) 29. 3. 2019 v 15:08:33
2589Vojtěch Munzar14813-22068.docx (21 KB) / PDF (303 KB, 6 stran) 10. 4. 2019 v 17:17:37
2590Vojtěch Munzar14814-22069.docx (19 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 10. 4. 2019 v 17:18:15
2611Pavel Juříček14835-22091.docx (14 KB) / PDF (249 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 08:46:45


Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, hospodářský rozvoj, investiční podpora, podpora investic, podpora zaměstnanosti, podpůrná politika, regionální pomoc, zahraniční investice

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)