Sněmovní tisk 295
Novela z. - exekuční řád

Stav projednávání ke dni: 24. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolářík L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 5. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0295.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2018 jako tisk 295/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 28. 5. 2019 určen jiný poslanec (usnesení č. 640).


  Projednávání pokračovalo 28. 5. 2019 na 30. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 640).
  Zpravodajem 6. 11. 2019 určen jiný poslanec (usnesení č. 776).


  Projednávání pokračovalo 6. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 776).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Další projednávání možné od 26. 1. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3662Dominik Feri15886-23936.docx (23 KB)13. 11. 2019 v 13:07:34
4089Kateřina Valachová16313-24675.doc (131 KB)9. 1. 2020 v 16:21:43


Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)