Sněmovní tisk 256
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 123, dokument 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 7. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 221).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 735).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 6. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 277/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1732Vojtěch Pikal13956-20665.docx (22 KB) / PDF (410 KB, 17 stran) 21. 11. 2018 v 16:21:06
2935Jan Hamáček15159-22607.docx (20 KB) / PDF (208 KB, 1 strana) 4. 6. 2019 v 15:20:24
2940Marek Benda15164-22615.docx (37 KB) / PDF (539 KB, 21 stran) 5. 6. 2019 v 10:25:01
2947Marek Benda15171-22631.docx (17 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 5. 6. 2019 v 12:43:40
2948Vojtěch Pikal15172-22632.docx (8 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 6. 6. 2019 v 09:37:34
2949Vojtěch Pikal15173-22633.docx (7 KB) / PDF (155 KB, 2 strany) 6. 6. 2019 v 10:16:09


Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, legislativní proces, mezinárodní dohoda, publikace zákona, úřední list

Navržené změny předpisů (69)ISP (příhlásit)