Sněmovní tisk 229
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 25. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Černohorský L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 4. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0229.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 229/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

  • PS

    Zákon doručen Senátu 24. 2. 2020.

Další projednávání možné od 25. 3. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3584Kateřina Valachová15808-23843.doc (59 KB)29. 10. 2019 v 15:51:37
4163Martin Kupka16387-24779.docx (35 KB)21. 1. 2020 v 15:27:31


Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)