Sněmovní tisk 993
Vl.n.z. v souv. s rozvojem kapitálového trhu - EU

Stav projednávání ke dni: 13. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 993/0 dne 2. 9. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 13. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, finanční instituce, finanční trh, investiční společnost, kapitálový trh, penzijní fond, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)