Sněmovní tisk 989
Novela z. o ochraně označení původu - EU

Stav projednávání ke dni: 25. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 2. 9. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 11. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1560).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 989/1 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Další projednávání možné od 9. 4. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 112. schůze (od 15. července 2021), zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8798Květa Matušovská21022-31822.doc (29 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 8. 7. 2021 v 11:31:26


Deskriptory EUROVOCu: hospodářský zeměpis, ochrana spotřebitele, ochrana trhu, označení původu, označení výrobku, průmyslová politika EU, průmyslové vlastnictví, zemědělsko-potravinářský sektor

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)