Sněmovní tisk 989
Novela z. o ochraně označení původu - EU

Stav projednávání ke dni: 26. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 2. 9. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 11. 2022.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 13. 9. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: hospodářský zeměpis, ochrana spotřebitele, ochrana trhu, označení původu, označení výrobku, průmyslová politika EU, průmyslové vlastnictví, zemědělsko-potravinářský sektor

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)