Sněmovní tisk 987
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 19. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 987/0 dne 1. 9. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 12. 9. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8138Radek Koten20362-30909.docx (26 KB) / PDF (216 KB, 4 strany) 14. 4. 2021 v 12:54:24


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy, dopravní školení, pokuta, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, silniční provoz, trestní sankce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)