Sněmovní tisk 983
Novela z. o Policii ČR

Stav projednávání ke dni: 24. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 27. 8. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1493).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 25. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 983/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 983/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5., 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 983/3, který byl rozeslán 17. 6. 2021 v 13:31.

 • G

Další projednávání možné od 2. 7. 2021, po 18. 7. 2021 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro bezpečnost
č. 56 (23. června 2021)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8636Marek Benda20860-31580.docx (21 KB) / PDF (264 KB, 7 stran) 15. 6. 2021 v 15:20:27


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, celní kontrola, dopravní předpisy, dopravní přestupek, pokuta, policie, pravidla silničního provozu

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)