Sněmovní tisk 974
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Stav projednávání ke dni: 26. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Fiala R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 974/0 dne 19. 8. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0974.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2020 jako tisk 974/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, cestující, letadlo, letecký provoz, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)