Sněmovní tisk 965
Novela z. o jednacím řádu PS

Stav projednávání ke dni: 14. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Marek Výborný, Jakub Michálek, Helena Válková, Milan Feranec) předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 965/0 dne 12. 8. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0965.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 9. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 9. 2020 jako tisk 965/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 9. 2020 (usnesení č. 314). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 6. 5. 2021 určen jiný poslanec (usnesení č. 1644).

  Projednávání pokračovalo 6. 5. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1644).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V

Další projednávání možné od 27. 5. 2021.Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, jmenování poslanců, ministr, parlamentní volby, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)