Sněmovní tisk 949
Změny příl. 2 a 3 Dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků

Stav projednávání ke dni: 2. srpna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 949/0 dne 14. 7. 2020.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 25. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 7. 2020 jako senátní tisk 295/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 7. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 8. 2020 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 295/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2020 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 295/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 10. 2020 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 501).Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana živočišné říše, ptáci, spolupráce v oblasti životního prostředíISP (příhlásit)