Sněmovní tisk 939
N. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů

Stav projednávání ke dni: 31. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 9. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 10. 7. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0939.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 939/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, epidemie, místní orgány státní správy, obec, obecní rozpočet, osoba samostatně výdělečně činná, správní celekISP (příhlásit)