Sněmovní tisk 936
Písemná interpelace M. Grebeníčka na L. Metnara ve věci odpovědnosti ministerstva obrany za nedbalé plnění povinností péče o válečné památníky

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci odpovědnosti ministerstva obrany za nedostatečné a nedbalé plnění povinnosti a závazku péče o válečné hroby a památníky připomínající památku padlých a osvobození Československa a za nečinnost a rozpačité postoje k případům hanobení památníků a neetického nakládání s nimi včetně pokusů o jejich odstraňování z veřejného prostoru
Adresát: Mgr. Lubomír Metnar
Podáno dne: 26. 5. 2020
Odesláno adresátovi: 27. 5. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 7. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 8. 7. 2020 jako tisk 936/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 17. 9., 1. 10. 2020 na 58. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: Československo, ministerská odpovědnost, ochrana kulturního dědictví, památka, Praha, územní samospráva, vojenský hřbitovISP (příhlásit)