Sněmovní tisk 922
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 1. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 922/0 dne 29. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Určil zpravodaje: Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Miloslava Vostrá (usnesení č. 1217).
  Čtení proběhlo 10. 7. 2020 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1217).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 922/1 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 9. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5948Jan Hrnčíř18172-27513.docx (13 KB)7. 7. 2020 v 12:11:59
5992Jan Hrnčíř18216-27595.docx (13 KB)13. 7. 2020 v 10:01:19
5993Jan Hrnčíř18217-27596.docx (13 KB)13. 7. 2020 v 10:07:35
6113Marian Jurečka18337-27917.docx (26 KB)27. 8. 2020 v 10:07:01
6114Vojtěch Munzar18338-27918.docx (208 KB)27. 8. 2020 v 10:54:12
6153Vojtěch Munzar18377-28019.docx (207 KB)9. 9. 2020 v 08:42:23
6170Vojtěch Munzar18394-28043.docx (203 KB)10. 9. 2020 v 09:12:34
6212Jan Volný18436-28115.docx (41 KB)15. 9. 2020 v 10:09:22
6229Jan Skopeček18453-28135.doc (31 KB)15. 9. 2020 v 13:32:40
6230Jan Skopeček18454-28136.doc (34 KB)15. 9. 2020 v 13:32:41
6237Vojtěch Munzar18461-28144.docx (206 KB)15. 9. 2020 v 15:01:27
6279Markéta Pekarová Adamová18503-28215.docx (23 KB)18. 9. 2020 v 12:27:51
6280Markéta Pekarová Adamová18504-28216.docx (23 KB)18. 9. 2020 v 12:28:25
6349Jan Skopeček18573-28322.doc (35 KB)30. 9. 2020 v 16:52:50
6351Mikuláš Ferjenčík18575-28327.docx (832 KB)30. 9. 2020 v 17:16:50
6352Mikuláš Ferjenčík18576-28328.docx (834 KB)30. 9. 2020 v 17:17:48
6357Jan Hrnčíř18581-28345.docx (15 KB)30. 9. 2020 v 18:27:49


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, osoba samostatně výdělečně činná, paušální daň, samostatná výdělečná činnost, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)