Sněmovní tisk 916
Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (červen 2020)

Stav projednávání ke dni: 18. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2020)

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 24. 6. 2020 jako tisk 916/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 916/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: dlouhodobá prognóza, ekonomická prognóza, epidemie, fiskální politika, veřejné financeISP (příhlásit)