Sněmovní tisk 911
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EU

Stav projednávání ke dni: 24. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 5. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, opuštěné dítě, práva dítěte, právo na spravedlnost, sirotek, sociální politika, sociální práva

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)