Sněmovní tisk 910
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 24. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1198).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 910/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 910/2, který byl rozeslán 30. 10. 2020 v 9:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 910/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 11. 2020 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 1357).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 11. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 11, dokument 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 12. 2020 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 11/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 11/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 11/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 62).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 12. 2020 poslancům jako tisk 910/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 12. 2020 poslancům jako tisk 910/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 12. 2020 na 78. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 6).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2020.
  Prezident zákon 28. 12. 2020 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 246 pod číslem 609/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6119Mikuláš Ferjenčík18343-27935.docx (829 KB)1. 9. 2020 v 15:35:28
6120Mikuláš Ferjenčík18344-27936.docx (831 KB)1. 9. 2020 v 15:39:04
6121Mikuláš Ferjenčík18345-27937.docx (837 KB)1. 9. 2020 v 15:41:57
6122Mikuláš Ferjenčík18346-27938.docx (830 KB)1. 9. 2020 v 15:45:11
6123Mikuláš Ferjenčík18347-27939.docx (832 KB)1. 9. 2020 v 15:48:24
6124Mikuláš Ferjenčík18348-27940.docx (832 KB)1. 9. 2020 v 15:49:26
6125Mikuláš Ferjenčík18349-27941.docx (832 KB)1. 9. 2020 v 15:51:05
6126Mikuláš Ferjenčík18350-27942.docx (834 KB)1. 9. 2020 v 15:54:40
6127Petr Dolínek18351-27943.docx (17 KB)1. 9. 2020 v 16:06:20
6150Jan Hrnčíř18374-28015.docx (21 KB)8. 9. 2020 v 07:24:18
6201Marek Novák18425-28098.docx (44 KB)11. 9. 2020 v 09:43:40
6213Jan Volný18437-28116.docx (38 KB)15. 9. 2020 v 10:12:12
6214Jan Volný18438-28119.docx (40 KB)15. 9. 2020 v 10:15:53
6216Jan Řehounek18440-28121.docx (23 KB)15. 9. 2020 v 11:58:50
6238Dominik Feri18462-28145.docx (17 KB)15. 9. 2020 v 15:21:31
6445Zbyněk Stanjura18669-28541.docx (13 KB)15. 10. 2020 v 21:23:36
6446Ivana Nevludová18670-28542.docx (35 KB)15. 10. 2020 v 22:20:59
6478Markéta Pekarová Adamová18702-28589.docx (23 KB)20. 10. 2020 v 09:21:48
6479Markéta Pekarová Adamová18703-28590.docx (23 KB)21. 10. 2020 v 12:19:07
6531Marek Novák18755-28640.docx (17 KB)20. 10. 2020 v 18:04:01
6588Petr Dolínek18812-28710.docx (13 KB)23. 10. 2020 v 17:39:57
6591Zbyněk Stanjura18815-28713.docx (15 KB)26. 10. 2020 v 12:20:41
6592Andrej Babiš18816-28715.docx (29 KB)26. 10. 2020 v 12:22:35
6593Zbyněk Stanjura18817-28716.docx (15 KB)26. 10. 2020 v 12:22:08
6594Vojtěch Munzar18818-28717.docx (208 KB)26. 10. 2020 v 15:21:09
6595Vojtěch Munzar18819-28718.docx (208 KB)26. 10. 2020 v 15:21:34
6596Jan Birke18820-28719.docx (22 KB)26. 10. 2020 v 17:11:02
6597Jan Hrnčíř18821-28720.docx (14 KB)27. 10. 2020 v 07:34:54
6599Jan Hrnčíř18823-28722.docx (20 KB)27. 10. 2020 v 07:36:50
6600Lubomír Španěl18824-28723.docx (13 KB)27. 10. 2020 v 07:41:22
6601Jan Hrnčíř18825-28724.docx (20 KB)27. 10. 2020 v 07:54:23
6602Jan Hrnčíř18826-28725.docx (15 KB)27. 10. 2020 v 07:55:22
6603Jan Volný18827-28726.docx (26 KB)27. 10. 2020 v 07:56:10
6604Jan Hrnčíř18828-28727.docx (15 KB)27. 10. 2020 v 07:56:12
6605Jan Hrnčíř18829-28728.docx (15 KB)27. 10. 2020 v 07:57:13
6606Jan Volný18830-28729.docx (44 KB)27. 10. 2020 v 08:01:38
6607Jan Volný18831-28730.docx (32 KB)27. 10. 2020 v 08:08:25
6609Jan Hamáček18833-28732.docx (17 KB)27. 10. 2020 v 09:38:36
6610Jan Hamáček18834-28733.docx (32 KB)27. 10. 2020 v 09:39:42
6613Andrej Babiš18837-28737.docx (39 KB)27. 10. 2020 v 11:30:23
6614Marek Benda18838-28738.docx (19 KB)27. 10. 2020 v 11:39:20
6616Václav Votava18840-28740.docx (20 KB)27. 10. 2020 v 13:04:04
6617Pavel Bělobrádek18841-28741.docx (36 KB)27. 10. 2020 v 13:42:23
6618Marian Jurečka18842-28742.doc (52 KB)27. 10. 2020 v 14:07:56
6619Lubomír Španěl18843-28743.docx (17 KB)27. 10. 2020 v 14:07:59
6620Marian Jurečka18844-28744.doc (51 KB)27. 10. 2020 v 14:08:56
6621Marian Jurečka18845-28745.doc (55 KB)27. 10. 2020 v 14:09:33
6623Věra Kovářová18847-28747.docx (29 KB)27. 10. 2020 v 15:04:54
6624Věra Kovářová18848-28748.docx (31 KB)27. 10. 2020 v 15:05:30
6625Petr Dolínek18849-28749.docx (16 KB)27. 10. 2020 v 15:18:13
6626Petr Dolínek18850-28750.docx (19 KB)27. 10. 2020 v 15:19:16
6627Jiří Dolejš18851-28751.docx (27 KB)27. 10. 2020 v 15:32:36
6628Petr Dolínek18852-28752.docx (20 KB)27. 10. 2020 v 15:19:50
6629Miloslava Vostrá18853-28756.docx (36 KB)27. 10. 2020 v 16:00:19
6630Věra Kovářová18854-28755.docx (33 KB)30. 10. 2020 v 08:36:44
6631Martin Kupka18855-28757.docx (17 KB)27. 10. 2020 v 16:05:03
6633Martin Kupka18857-28759.docx (16 KB)27. 10. 2020 v 16:06:23
6635Mikuláš Ferjenčík18859-28766.docx (834 KB)27. 10. 2020 v 16:36:46
6636Mikuláš Ferjenčík18860-28767.docx (13 KB)27. 10. 2020 v 16:42:12
6637Petr Dolínek18861-28768.docx (18 KB)27. 10. 2020 v 17:01:24
6638Věra Kovářová18862-28769.docx (27 KB)27. 10. 2020 v 17:05:40
6639Věra Kovářová18863-28770.docx (29 KB)27. 10. 2020 v 17:12:22
6644Tomáš Martínek18868-28783.docx (830 KB)27. 10. 2020 v 19:23:05
6873Mikuláš Ferjenčík19097-29135.docx (828 KB)19. 11. 2020 v 22:47:06


Deskriptory EUROVOCu: daň, daňové orgány, daňový systém, vybírání daní, vyhýbání se daním, 2446 daňová soustava

Navržené změny předpisů (37)ISP (příhlásit)