Sněmovní tisk 898
Vl. n. z. o náhradním výživném

Stav projednávání ke dni: 21. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6264Olga Richterová18488-28183.docx (17 KB)16. 9. 2020 v 14:57:36
6265Olga Richterová18489-28184.docx (18 KB)16. 9. 2020 v 18:46:11


Deskriptory EUROVOCu: dítě, neúplná rodina, ochrana dítěte, pohledávka, rozvedená osoba, sociální zabezpečení, státní podpora, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)