Sněmovní tisk 894
N. z. o ochránci práv dětí

Stav projednávání ke dni: 11. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 894/0 dne 17. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0894.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 894/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 7. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: lidská práva, ochrana dítěte, ochrana práv a svobod, práva dítěteISP (příhlásit)