Sněmovní tisk 89
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Pastuchová, Helena Válková, Radka Maxová, Patrik Nacher, David Kasal, Karel Rais, Rostislav Vyzula, Martin Kolovratník, Jaroslav Bžoch) předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pastuchová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 15. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0089.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 89/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 183/18, PID KORNAW5G2ASU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 197).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 89/3, který byl rozeslán 27. 6. 2018 v 18:04.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12., 14. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 95, usnesení č. 328).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 89/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 89/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 18, usnesení č. 402).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 309/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1026Vít Kaňkovský13250-19429.docx (23 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 06:37:21
1027Vít Kaňkovský13251-19430.doc (32 KB) / PDF (294 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 06:38:14
1028Vít Kaňkovský13252-19431.doc (33 KB) / PDF (193 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 06:39:10
1029Vít Kaňkovský13253-19432.doc (33 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 06:39:45
1032Radka Maxová13256-19435.docx (18 KB) / PDF (310 KB, 1 strana) 26. 6. 2018 v 09:02:37
1035Jana Pastuchová13259-19439.docx (17 KB) / PDF (231 KB, 1 strana) 26. 6. 2018 v 10:50:01
1040Olga Richterová13264-19444.docx (14 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 13:02:37
1041Roman Sklenák13265-19445.docx (14 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 26. 6. 2018 v 13:39:05
1043Jana Pastuchová13267-19447.docx (17 KB) / PDF (233 KB, 1 strana) 26. 6. 2018 v 14:00:17
1044Hana Aulická Jírovcová13268-19448.docx (19 KB) / PDF (314 KB, 3 strany) 26. 6. 2018 v 14:16:26


Deskriptory EUROVOCu: chudoba, sociální dávky, sociální služby, sociální transfer, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)