Sněmovní tisk 873
Písemná interpelace Z. Stanjury na K. Havlíčka ve věci připravenosti Ministerstva dopravy České republiky na aktualizaci (revizi) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013

Stav projednávání ke dni: 12. července 2020

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci připravenosti Ministerstva dopravy České republiky na aktualizaci (revizi) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, která by měla proběhnout v roce 2023
Adresát: Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 4. 3. 2020
Odesláno adresátovi: 6. 3. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 21. 5. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2020 jako tisk 873/0.
Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, organizace dopravy, společná dopravní politika, transevropská síťISP (příhlásit)