Sněmovní tisk 854
Novela z. o nemocenském pojištění

Stav projednávání ke dni: 31. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 854/0 dne 6. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0854.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 9. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2020 jako tisk 854/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 20. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: epidemie, orgány veřejné správy, výchovně vzdělávací zařízení, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)