Sněmovní tisk 849
Novela z. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 4. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 54).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 849/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5614.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1121).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 5. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 255, dokument 255/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 5. 2020 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 255/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 5. 2020 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 255/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2020 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 398).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 849/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 849/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1134).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 263/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5120Jan Hrnčíř17344-26252.docx (13 KB)5. 5. 2020 v 09:41:51
5139Věra Kovářová17363-26272.doc (64 KB)5. 5. 2020 v 14:08:50
5152Zbyněk Stanjura17376-26291.docx (15 KB)5. 5. 2020 v 16:22:53
5153Zbyněk Stanjura17377-26292.docx (15 KB)5. 5. 2020 v 16:23:44
5154Zbyněk Stanjura17378-26293.docx (15 KB)5. 5. 2020 v 16:24:30
5155Jan Skopeček17379-26294.doc (33 KB)5. 5. 2020 v 16:36:52
5161Mikuláš Ferjenčík17385-26304.docx (15 KB)5. 5. 2020 v 18:55:01
5162Věra Kovářová17386-26305.docx (25 KB)5. 5. 2020 v 18:55:12
5163Mikuláš Ferjenčík17387-26307.docx (14 KB)5. 5. 2020 v 18:55:59
5164Mikuláš Ferjenčík17388-26308.docx (13 KB)5. 5. 2020 v 19:05:37
5180Mikuláš Ferjenčík17404-26332.docx (13 KB)6. 5. 2020 v 10:29:19


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňový systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)