Sněmovní tisk 845
Novela z. o Rejstříku trestů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Strýček, Monika Červíčková, Stanislav Fridrich, Ivan Jáč, Tomáš Kohoutek, Taťána Malá, Kateřina Valachová, Petr Sadovský, Dominik Feri) předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Strýček J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 845/0 dne 4. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0845.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2020 jako tisk 845/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: delikvence, ochrana komunikací, správní delikt, trestní rejstřík, trestní sankce, vězeň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)