Sněmovní tisk 845
Novela z. o Rejstříku trestů

Stav projednávání ke dni: 20. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Strýček, Monika Červíčková, Stanislav Fridrich, Ivan Jáč, Tomáš Kohoutek, Taťána Malá, Kateřina Valachová, Petr Sadovský, Dominik Feri) předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Strýček J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 845/0 dne 4. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0845.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2020 jako tisk 845/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 6. 2020.Deskriptory EUROVOCu: delikvence, ochrana komunikací, správní delikt, trestní rejstřík, trestní sankce, vězeň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)