Sněmovní tisk 836
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 24. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836/0 dne 27. 4. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0836.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 5. 2020 jako tisk 836/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 5. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, daňový poplatník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)