Sněmovní tisk 835
Novela z. o sociálních službách

Stav projednávání ke dni: 17. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 835/0 dne 27. 4. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0835.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 5. 2020 jako tisk 835/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 5. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: příspěvek na péči, sociální dávky, sociální služby, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)