Sněmovní tisk 822
Novela z. o platu představitelů státní moci

Stav projednávání ke dni: 16. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Václav Klaus předložil sněmovně návrh zákona 7. 4. 2020.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 822/0 dne 7. 4. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0822.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 5. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 5. 2020 jako tisk 822/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 15. 5. 2020.Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)