Sněmovní tisk 800
Novela z. o Vojenském zpravodajství

Stav projednávání ke dni: 25. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 30. 3. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Josef Bělica a navrhl Výbor pro obranu jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1268).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/5, který byl rozeslán 1. 2. 2021 v 9:44.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 800/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 339, usnesení č. 1519).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 55, dokument 55/0.

Další projednávání možné do 24. 3. 2021 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
7254František Kopřiva19478-29698.docx (10 KB)20. 1. 2021 v 14:54:27
7255František Kopřiva19479-29699.docx (9 KB)20. 1. 2021 v 14:56:21
7256František Kopřiva19480-29700.docx (13 KB)20. 1. 2021 v 14:57:08
7257František Kopřiva19481-29701.docx (7 KB)20. 1. 2021 v 14:58:09
7258František Kopřiva19482-29702.docx (8 KB)20. 1. 2021 v 14:58:53
7315František Kopřiva19539-29790.docx (10 KB)29. 1. 2021 v 08:48:25


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, bezpečnost informačních systémů, informační válka, obranná politika, pravomoc instituce, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)