Sněmovní tisk 799
Novela z. - energetický zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 6. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 799/0 dne 30. 3. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 10. 4. 2020.Deskriptory EUROVOCu: cena energie, cenová regulace, energetická politika, energetické právo, obchodní zprostředkovatel, plynárenský průmysl, výroba energie

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)