Sněmovní tisk 783
Novela z. o evidenci tržeb

Stav projednávání ke dni: 24. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Ferjenčík M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 19. 3. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0783.

Vláda

 • VL

  Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2020 jako tisk 783/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 4. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Další projednávání možné od 13. 4. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňový poplatník, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)