Sněmovní tisk 758
Novela z. o metrologii - EU

Stav projednávání ke dni: 24. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 18. 2. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 29. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: metrologie, sladění norem, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)