Sněmovní tisk 757
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou - EU

Stav projednávání ke dni: 2. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 757/0 dne 18. 2. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Milan Feranec (usnesení č. 1497).
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1497).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 757/2 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 29. 3. 2021.Deskriptory EUROVOCu: financování vývozu, kontrolní úřad, pojištění vývozních úvěrů, rozpočtová pravidla, vývozní dotace, vývozní politika, vývozní úvěr

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)