Sněmovní tisk 754
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 24. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Klaus, Zuzana Majerová Zahradníková) předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: Klaus V., Majerová Zahrad. Z..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 754/0 dne 13. 2. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0754.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2020 jako tisk 754/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: daňová asignace, důchodový plán, sociální zabezpečení, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)