Sněmovní tisk 743
Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os.

Stav projednávání ke dni: 4. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 31. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0743.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 3. 2020 jako tisk 743/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 14. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, fyzická osoba, právnická osoba, seznam, účetní uzávěrka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)