Sněmovní tisk 730
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Stav projednávání ke dni: 24. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 22. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0730.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 2. 2020 jako tisk 730/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: dítě, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)