Sněmovní tisk 71
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 29. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1329/17, PID KORNAUABW6OU.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 149).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/6, který byl rozeslán 9. 10. 2018 v 9:01.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 71/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 371).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 11. 2018.
  Návrh zákona 21. 12. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 71/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 71/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 433).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 7. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 13 pod číslem 31/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
866Jana Levová13090-19153.docx (49 KB) / PDF (251 KB, 2 strany) 30. 5. 2018 v 11:27:09
883Jana Levová13107-19179.docx (43 KB) / PDF (237 KB, 2 strany) 30. 5. 2018 v 18:29:40
1189Patrik Nacher13413-19785.doc (59 KB) / PDF (170 KB, 5 stran) 29. 8. 2018 v 16:39:16
1190Patrik Nacher13414-19786.doc (50 KB) / PDF (158 KB, 4 strany) 29. 8. 2018 v 16:39:46
1191Patrik Nacher13415-19787.doc (96 KB) / PDF (272 KB, 12 stran) 29. 8. 2018 v 16:40:10
1259Kateřina Valachová13483-19886.docx (27 KB) / PDF (175 KB, 4 strany) 10. 9. 2018 v 20:06:17
1260Kateřina Valachová13484-19887.docx (25 KB) / PDF (282 KB, 4 strany) 10. 9. 2018 v 20:08:56
1325Jan Farský13549-20025.docx (19 KB) / PDF (298 KB, 6 stran) 21. 9. 2018 v 14:29:42
1326Jan Farský13550-20026.docx (17 KB) / PDF (275 KB, 4 strany) 21. 9. 2018 v 14:30:56
1327Jan Farský13551-20027.docx (17 KB) / PDF (262 KB, 3 strany) 21. 9. 2018 v 14:31:18
1363Dominik Feri13587-20104.doc (43 KB) / PDF (331 KB, 5 stran) 1. 10. 2018 v 21:13:24
1364Dominik Feri13588-20105.doc (45 KB) / PDF (275 KB, 4 strany) 1. 10. 2018 v 21:13:33
1366Marek Výborný13590-20107.docx (17 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 2. 10. 2018 v 09:30:33
1367Marek Výborný13591-20108.doc (41 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 2. 10. 2018 v 09:31:56
1375Jan Bauer13599-20120.docx (21 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 2. 10. 2018 v 13:54:47
1376Pavel Blažek13600-20121.docx (22 KB) / PDF (278 KB, 3 strany) 2. 10. 2018 v 14:02:39
1377Pavel Blažek13601-20122.docx (19 KB) / PDF (292 KB, 1 strana) 2. 10. 2018 v 14:06:23
1380Dominik Feri13604-20127.doc (39 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 2. 10. 2018 v 14:38:17
1388Jan Chvojka13612-20136.docx (37 KB) / PDF (208 KB, 10 stran) 2. 10. 2018 v 19:44:08
1389Zuzana Ožanová13613-20137.docx (25 KB) / PDF (166 KB, 3 strany) 3. 10. 2018 v 08:50:07
1390Zuzana Ožanová13614-20138.docx (31 KB) / PDF (238 KB, 6 stran) 3. 10. 2018 v 08:52:59
1410Marek Benda13634-20161.doc (54 KB) / PDF (216 KB, 5 stran) 3. 10. 2018 v 09:54:21
1413Dominik Feri13637-20165.doc (34 KB) / PDF (275 KB, 3 strany) 3. 10. 2018 v 12:18:18
1426Kateřina Valachová13650-20186.docx (22 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 3. 10. 2018 v 18:07:03
1433Petr Sadovský13657-20196.docx (17 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 5. 10. 2018 v 12:33:12


Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, konkurz, solventnost, úvěr, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)