Sněmovní tisk 705
N.z., kterým se ruší z. o Veřejném ochránci práv

Stav projednávání ke dni: 16. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Václav Klaus předložil sněmovně návrh zákona 20. 1. 2020.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 705/0 dne 21. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0705.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 2. 2020 jako tisk 705/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zákonnost

Navržené změny předpisů (33)ISP (příhlásit)