Sněmovní tisk 703
Novela z. o jednacím řádu PS

Stav projednávání ke dni: 28. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Votava V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 703/0 dne 16. 1. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0703.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 1. 2020. Vláda zaslala stanovisko 5. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 2. 2020 jako tisk 703/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 2. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, kontrola rozpočtu, parlamentní kontrola, plnění rozpočtu, schválení rozpočtu, usnesení parlamentuISP (příhlásit)