Sněmovní tisk 699
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Stav projednávání ke dni: 30. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 9. 1. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 20. 1. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, propadnutí věcí, státní zástupce, trestná činnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)