Sněmovní tisk 690
Novela z. o státním občanství ČR

Stav projednávání ke dni: 7. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 690/0 dne 2. 1. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Další projednávání možné od 13. 1. 2020.Deskriptory EUROVOCu: jazykové dovednosti, příjem, státní občanství, trestní rejstřík, životní náklady

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)