Sněmovní tisk 683
Novela z.o řízení ve věcech soudců, st.zástupců a soud.exek.

Stav projednávání ke dni: 20. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 683/0 dne 19. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1413).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/1 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 9. 2. 2021.Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, kompetence soudce, právní systém, profesní etika, soudce, soudce a státní zástupce

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)