Sněmovní tisk 678
Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv. - EU

Stav projednávání ke dni: 13. července 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 4. 7. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4939Jan Řehounek17163-25982.docx (22 KB)20. 4. 2020 v 15:00:36
5663František Elfmark17887-27019.docx (10 KB)11. 6. 2020 v 20:13:36
5664František Elfmark17888-27020.docx (21 KB)11. 6. 2020 v 20:14:05
5745Jan Schiller17969-27124.docx (17 KB)16. 6. 2020 v 21:46:31
5752Jana Krutáková17976-27130.docx (25 KB)17. 6. 2020 v 08:48:09


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Související tisky: 676 (Vl.n.z.o odpadech), 677 (Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností).

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, odpad z domácností, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)